De Herberg - Wij geloven
De Herberg
HomeDienstenPrekenNieuwsbriefLinksProjectenWie zijn wijWij gelovenDit doen wij Facebook
Login

Wij geloven

Veel mensen vragen zich af of geloven nog van deze tijd is. We staan snel klaar met antwoorden op al onze vragen, bouwen onze eigen zekerheden en vertrouwen erop dat morgen nog alles zo is als vandaag. Maar wat als er tijden zijn waar we twijfelen? Wat als zekerheden schijn blijken?
Pas dan blijkt dat we onwankelbare houvast nodig hebben. we hebben een liefde nodig die nooit teleurstelt. Een rots waarop we kunnen blijven staan. Miljoenen hebben ontdekt dat het geheim ligt in het toelaten van Jezus in ons leven. Nog niet ontdekte bronnen van onverklaarbare liefde en vreugde gaan open en vernieuwen levens.

Onderstaand vindt u een link die leidt naar vier videoclips van in totaal nog geen acht minuten die je leven kunnen veranderen. Misschien wel dé belangrijkste acht minuten van jouw leven.
We dagen je uit. Durf jij het aan?

The Four

Geloofsbelijdenis

Net als de eerste christenen, belijdt onze kerk het christelijke geloof. De belangrijkste accenten daarvan werden al vroeg in de geschiedenis opgeschreven.

De geloofsbelijdenis wordt onderschreven door alle christenen, ongeacht het soort kerk waartoe zij behoren:

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden.
Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.
En een heilige, algemene en apostolische kerk.
Wij belijden de doop tot vergeving van de zonden.