De Herberg - Dit doen wij
De Herberg
HomeDienstenPrekenNieuwsbriefLinksProjectenWie zijn wijWij gelovenDit doen wij Facebook
Login

Samenkomsten

Elke zondagmorgen komen wij samen voor een viering waarin naast samenzang, gebed en prediking ook ruimte is voor het delen van persoonlijke levensverhalen. We vieren tijdens deze dienst het Heilig Avondmaal waarbij iedere gelovige van harte welkom is. Kinderen hebben, als hun ouders daarvoor kiezen, een eigen samenkomst waarin zij op aangepaste wijze de verhalen van de Bijbel horen en mogen verwerken. De nadruk ligt hier op creativiteit en spel.

Huiskringen

Naast samenkomsten op zondag morgen ontmoeten wij elkaar in kleine gespreksgroepen aan huis. Vanuit diverse thema’s stimuleren we open geloofsgesprekken waarbij ook voor en met elkaar gebeden kan worden.

Gebedsbijeenkomsten

De Bijbel belooft dat God erbij is als je samenkomt met andere gelovigen om te bidden. Hoe mooi is dat? Bidden is in de Bijbel zelfs voornamelijk een publieke aangelegenheid: hardop, met anderen erbij, op geregelde momenten. Bidden is onderdeel van de relatie tussen God en jou. Je mag praten met God en voor miscommunicatie hoef je nooit bang je zijn, Hij begrijpt je! Hij heeft beloofd dat Hij ons bidden hoort en er dan ook altijd iets mee doet (volgens de Bijbel in Matteüs 7:7).

Acties

We hebben een hart voor missionaire activiteiten elders in de wereld en steunen verschillende projecten. Zo werken we in het najaar mee aan de schoenendoosactie (actie4kids) om kinderen uit minderbedeelde landen te laten weten dat er mensen in welvarender landen zijn die om hen geven.

Contact met andere kerken

We vinden het belangrijk om samen met gelovigen uit andere kerken op te trekken en gehoor te geven aan de oproep van Jezus om één te zijn. Zo hebben wij naast het contact met de andere Evangelische Kerken van Noord Limburg een warme relatie met de parochies van de Federatie Oudsbergen en het dekenaat van Bree en organiseren we bijvoorbeeld samen een viering in de week van de eenheid van de christenen.

Verdiepingsbijeenkomsten

Regelmatig komen we bij elkaar om stil te staan bij thema’s uit de Bijbel. Andere keren kunnen dat ook maatschappelijke thema’s zijn waarbij we naar elkaar luisteren en zoeken naar Gods bedoeling en leiding hierbij. Bij deze bijeenkomsten is iedereen die dat wil van harte welkom.

Ontspanningsmomenten

Ontmoetingen gaan vaak verder dan alleen die van binnen de kerkgemeenschap. Er ontstaan soms jarenlange vriendschappen. Mensen ontmoeten elkaar bij een gezellig etentje, een prachtige wandeling, een heerlijke fietstocht of noem maar op…